Toimintakertomus 2016

YLEISTÄ

Kyläyhdistys on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Selkien kylää vuonna 2016. Yhdistys järjesti kyläläisille toimintaa toimintasuunnitelmaa pääasiassa noudattaen. Marraskuussa 2016 Selkien kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet Heidi Hakola ja Mari Hälinen vastaanottivat Joensuun Seudun Leader yhdistyksen Oivallinen kylä palkinnon aktiivisesta kylätoiminnasta Leader toiminnan 20 vuotiselta taipaleelta.
HANKKEISTA

Vuonna 2016 Selkien kyläyhdistyksellä oli seuraavia hankkeita:
• Jukajoki- jatkohanke (2015-2017)

• Selkien kylän ja kansainvälisyys- ja perinnehanke jatkui läpi vuoden. Yhteyksiä pidettiin niin Alaskaan kuin Udmurtiaan. Oppilaat toteuttivat opetuksen yhteydessä vuoden hankesuunnitelmaa. Kansainvälisiä vieraita koululla vieraili esimerkiksi Venäjän Udmurtiasta Selkien koulun 60 vuotisjuhlissa.

• Perinnemateriaalia kerättiin halki vuoden ja julkaistiin Selkien perinteestä 8 -vihkossa.
JÄSENISTÖ
Selkien kyläyhdistyksen jäsenrekisteri löytyy yhdistyksen sihteeriltä, vuoden aikana jäsenrekisteriä on päivitetty. Jäseniltä ei vuonna 2016 pyydetty jäsenmaksua. Jäsenrekisterin omat tiedot voi jokainen jäsen pyytää nähtäväksi omalta osaltaan ja tarvittaessa ilmoittaa muutokset sihteerille.
HALLITUKSEN JÄSENET JA TOIMIHENKILÖT

Vuosikokous järjestettiin 16.3.2016 ja uusi hallitus järjestäytyi 16.3.2016.
Vuoden 2016 hallitus:
Tero Mustonen, puheenjohtaja
Mari Hälinen, sihteeri
Pekka Ikonen, talousvastaava ja varapuheenjohtaja
Mari Hautala
Heidi Hakola
Arla Hyvärinen
Ari Savolainen nettisivujen päivittäminen ja tiedottaminen

Varajäseninä toimivat:
Martti Kontkanen
Antero Turkki

Toiminnantarkastajat:
Pentti Veijonmaa
Jarno Maaranen

Varatoiminnantarkastajat:
Elvi Mujunen
Tiina Romppanen
TIEDOTTAMINEN

Kyläyhdistys tiedotti erilaisista tapahtumista kylän ilmoitustauluilla, kylätiedotteilla ja nettisivuilla sekä FB sivuilla. Lehdessä ilmoitettiin vuosikokouksesta ja tarvittaessa tapahtumista, jotka olivat suunnattu suurelle yleisölle.
Kylätiedotteita tehtiin yhteensä 4 tiedotetta (kesätiedote 2016, tapahtumatiedote (Vastarannan Siili Selkiellä) ja joulutiedote 2016 sekä Helmikuu 2017). Tiedottaminen on usean vuoden ajan ollut yhteistä muiden yhdistyksien kanssa.
KOULUTUS
Vuoden 2016 aikana ei osallistuttu koulutuksiin.
YLEISET KOKOUKSET
Selkien kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 16.3.2016. Muita yleisiä kokouksia ei järjestetty vuoden aikana. Hallitus kokoontui noin 8 kertaa vuoden aikana. Pöytäkirjat ovat yhdistyksen sihteerillä.
TOIMINTA

Jukajoki- hankeen jatkohanke jatkui suunnitellusti koko vuoden 2016 (hanke on 3 vuotinen vuosina 2015-2017), hankkeen kokonaisbudjetti on 200 000 €. Kyläyhdistyksestä hanketta hallinnoi Tero Mustonen.
Jukajoki- elokuva ja myyntiin DVD
Oltiin mukana Vappurieha tapahtumassa Maisemakylien vellikello ry kanssa
Selkien luonnosta ja perinteestä 8- vihko julkaistiin toukokuussa 2016
Seurojentalolla tanssit Karjalan Karaokeklubin järjestämänä
Koko kylän talkoot yhdessä Selkien Seudun Erän kanssa 11.6.2016
Havukkarannan uimarannan siistimistalkoot
Vastarannan Siili Selkiellä musiikkitapahtuma 1.7.2016 Seurojentalolla
”Suvessa Soi” –konsertit 9.7. Selkie-Mönnin kappeli ja 10.7. Mönnin kylätalo yhteistyössä Mönnin kyläyhdistyksen kanssa.
Selkien kyläyhdistys osallistui Kontiolahtipäiville 14.8.2016
Oivallinen kylä-palkinnon vastaanottaminen lokakuussa 2016
Selkien koulun 60 v. juhlallisuudet koululla ja iltajuhla Seurojentalolla
Joulukuussa juhlittiin yhdessä Mönnin kanssa puurojuhlaa Mönnin kylätalolla.
YHTEISTYÖ
Selkien kyläyhdistys on tehnyt yhteistyötä muiden yhdistysten ja osuuskuntien kanssa mm. Selkien Martat, Selkien Seudun Erä, Mönnin kyläyhdistys ja Lumimuutos-osuuskunta sekä Maisemakylien Vellikello ja Selkien Sisu. Alavin kyläyhdistyksen kanssa jatkettiin yhteistyötä Jukajoen vesistön kunnostamiseksi.
VARAINHANKINTA

Selkien kyläyhdistyksen varainhankinta oli musiikkitapahtuman buffetista ja tapahtumissa myytiin mm. Selkien luonnosta ja perinteestä 8- vihkoa.
TALOUS
Vuoden tulot muodostuivat pääsääntöisesti avustuksista.